نشست تخصصی بیانیه گام دوم انقلاب “عاملیت و ساختار در نظام انقلابی”

نشست تخصصی بیانیه گام دوم انقلاب “عاملیت و ساختار در نظام انقلابی”

نشست تخصصی بیانیه گام دوم انقلاب “تحت عنوان عاملیت و ساختار در نظام انقلابی” با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر خیری رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب در روز سه شنبه ۲۵ تیرماه در سازمان مرکزی دانشگاه، بلوک ۶، طبقه یازدهم، سالن ۹ دی برگزار می گردد.

رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب هدف از برگزاری این نشست های تخصصی را گفتمان سازی انقلابی در سطح فضای علمی دانشگاه و نیز ارائه راهکار ها، تبیین جایگاه علمی کشور در منطقه و جهان دانست و گفت:

پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب در سال جدید تبیین علمی بیانیه گام دوم انقلاب و نیز مطالعات راهبردی مفاسد اخلاقی را از محورهای اساسی برنامه های خود قرار داده است. و در این مسیر تلاش دارد با تشکیل دبیرخانه مرکزی بیانیه گام دوم انقلاب در پژوهشکده و نیز راه اندازی دبیرخانه مطالعات راهبردی مفاسد اخلاقی در واحد کرج، برنامه های خود را با  بهره گیری از ظرفیت های علمی اساتید واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی اجرا نماید. و در این راستا به زودی این برنامه ها پس از مصوب و تعیین ردیف بودجه مشخص به واحدهای دانشگاهی ارسال و عملیاتی خواهد شد.