فصلنامه علمی «گفتمان انقلاب اسلامی»

فصلنامه علمی «گفتمان انقلاب اسلامی»

فصلنامه علمی گفتمان انقلاب اسلامی از سوی مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی با هدف ترویج آثار علمی دانش پژوهان حوزه اندیشه های حضرت امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی به زودی منتشر می شود.

از پژوهشگران علاقه مند دعوت می شود نسبت به ارسال آثار علمی خود در زمینه های مذکور به رایانامه فصلنامه به نشانی dir@iau.ir اقدام نمایند.