«ما در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گسست رادیکال نمی بینیم»

«ما در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گسست رادیکال نمی بینیم»

بسم الله الرحمن الرحیم

در جلسه نقد و بررسی کتاب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مطرح گردید:
«ما در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گسست رادیکال نمی بینیم»

جلسه نقد و بررسی کتاب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به نگارش
دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، با حضور نویسنده و اساتید دیگر آقایان
دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی و دکتر ابراهیم متقی استاد تمام دانشگاه تهران در مورخ 1/8/98 ساعت 14 در سالن 9 دی سازمان مرکزی برگزار گردید.
در این جلسه ابتدا آقای دکتر فیضی مدیرکل علمی و پژوهشی مرکز، ضمن عرض خیرمقدم به مدعوین و حاضرین جلسه، به انگیزه برگزاری جلسه نقد و بررسی کتاب در مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی پرداخت و در ادامه آقای دکتر دهقانی فیروز آبادی به ارائه کتاب خود پرداختند. ایشان هدف از نگارش کتاب خود را تهیه کتاب درسی جامع در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دانستند. ایشان در ادامه تداوم و تغییر را از ویژگی های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دانستند و بیان داشتند که چهار عنصر اسلامیت، انقلابی بودن، ایرانی بودن و در حال توسعه بودن از عناصر هویت ساز سیاست خارجی ایران می باشد. ایشان ضمن بیان اینکه در سیاست خارجی ایران گسست رادیکالی وجود ندارد، اظهار داشتند که نظریه سازه انگاری (بدلیل تاکید بر عناصر هویت ساز) مقبولیت و مناسبت بیشتری در تحلیل سیاست خارجی ایران دارد. در نهایت ایشان با معرفی فصول کتاب، بحث خود را به پایان رساندند.
در ادامه جناب آقای دکتر متقی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ضمن اشاره به جایگاه علمی دکتر دهقانی، کتاب ایشان را یک کتاب جامع، کامل، دقیق و چند بعدی دانستند، با این حال به نظر می رسد بخاطر همین ویژگی کتاب در سطح آکادمیک و تئوریک باقی مانده است و مباحث کاربردی و مسائل روز و مبتلابه که مورد سوال اکثر دانشجویان هست، پاسخش در این کتاب یافت نمی شود و دانشجویان کارشناسی در درک کتاب مشکل پیدا می کنند.
در ادامه آقای دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی به بیان دیدگاه های خود در خصوص این کتاب پرداختند. ایشان ضمن دفاع از جایگاه علمی و دانشگاهی کتاب، ایراد وارد شده از سوی دکتر متقی را مبنی براینکه کتاب عام پسند نیست، قابل قبول ندانستند و بیان داشتند که مشکل فهم کتاب درسی مذکور باید توسط استاد مدرس تا حدی برطرف شود. ایشان با این حال عدم چارچوب نظری مشخص و ندانستن تعاریف دقیق از ترجیحات نظری مولف و تفرق نظری را از ایرادات کتاب دانستند.
در پایان جلسه جناب آقای دکتر دهقانی ضمن پاسخ به نقدهای صورت گرفته به سوالات حاضرین پاسخ گفتند.