همراهی سفیر بریتانیا با امام(ره)؛ از شایعه تا واقعیت

همراهی سفیر بریتانیا با امام(ره)؛ از شایعه تا واقعیت

برخی رسانه‌های ضدانقلاب و کاربران آن‌ها در فضای مجازی از مدتی پیش فیلم کوتاهی را از بنیانگذار انقلاب اسلامی منتشر کردند. آن‌ها مدعی شدند که فرد کراواتی که در کنار امام راحل ایستاده، «سِر  جان گراهام »سفیر بریتانیا در ایران در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است. ضدانقلاب با انتشار چنین فیلم‌هایی سعی دارند تا بیگانگان از جمله انگلیس را در پیروزی انقلاب اسلامی اثرگذار جلوه دهند.

واقعیت

اما واقعیت این است که فردی که کنار حضرت امام خمینی(ره) حضور دارد، کریم سنجابی، رئیس جبهه ملی ایران و وزیر فرهنگ دولت محمد مصدق بوده نه سِر جان گراهام سفیر وقت بریتانیا در ایران.

سر جان گراهام کمتر از دو هفته پیش از پیروزی انقلاب در قامت سفیر جدید بریتانیا به تهران وارد شد و تا اواخر بهار سال ۵۹ در تهران حضور داشت.