نشست تخصصی توسعه و امنیت در چشم انداز بیانیه گام دوم انقلاب

نشست تخصصی توسعه و امنیت در چشم انداز بیانیه گام دوم انقلاب

پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب برگزار می کند:

در ادامه سلسه نشست های تخصصی در حوزه بیانیه گام دوم انقلاب دومین نشست پژوهشکده با موضوع توسعه و امنیت در چشم انداز بیانیه در روز سه شنبه ۵/۹/۹۸ ساعت ۱۲-۱۰ در سالن کنفرانس دانشکده علوم انسانی واحد علوم وتحقیقات با سخنرانی دکتر ابراهیم متقی استاد دانشگاه تهران برگزار می شود.

شایان ذکر است که این جلسه با صدور گواهی نامه و نیز با حضور اساتید فرهیخته حوزه تخصصی و نیز دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی خواهد بود.