دومین کارگاه آموزشی ویژه اساتید درس اندیشه ها و وصایای امام خمینی(ره)

دومین کارگاه آموزشی ویژه اساتید درس اندیشه ها و وصایای امام خمینی(ره)

کارگاه آموزشی ” تبیین مبانی فکری و تاریخی جمهوری اسلامی ایران ” ویژه اساتید درس اندیشه ها و وصایای امام خمینی (ره) استان البرز در روز چهارشنبه مورخ 2 بهمن ماه 98 از ساعت 8 الی 18 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار خواهد شد.
حضور اساتید درس اندیشه ها و وصایای امام خمینی (ره) استان البرز در این کارگاه آموزشی جهت تمدید مجوز تدریس، ضروری می باشد.
جهت ثبت نام با آقای دکتر عزیزخانی، به شماره 09378816352 تماس حاصل فرمایید.
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی