خلاصه پهلوی

خلاصه پهلوی

وقتی مردم یک صدا در صحنه باشند توپ و تانک کاری نمی‌تواند بکند. در 8 بهمن 1357 باز هم کشتار بود. بختیار فرودگاهها را بست . مردم در اعتراض به این تصمیم در مسجد دانشگاه تهران تحصن کرده بودند. ژنرال «هایزر» که برای کودتا آمده بود به فرمانده‌هان شاه دستور حمله به مردم را داد. هایزر برای 22 بهمن هم نقشه کودتا داشت. با مقاومت مردم امام نهایتا وارد کشور می‌شود. کاری که جز با خونفشانی و اتحاد مردم میسر نمی‌شد.