اطلاعیه شماره 1 اساتید درس وصایا

اطلاعیه شماره 1 اساتید درس وصایا

اساتید محترم درس اندیشه ها و وصایای امام خمینی (ره)
باسلام و احترام
باتوجه به ابلاغ بخشنامه شماره 8462 مورخ 18/3/99 درخصوص ابلاغ سرفصل و تعداد ساعت تدریس درس اندیشه ها و وصایای امام خمینی (ره) به استحضار می رساند:

  1. درس اندیشه ها و وصایای امام خمینی (ره) در طول هر نیمسال تحصیلی از 16 ساعت به 32 ساعت افزایش یافته است
  2. با عنایت به ابلاغ سرفصل جدید این درس، ضروری است درس مذکور مطابق سرفصل جدید تدریس شود ( سرفصل به پیوست می باشد)
  3. اساتیدی که اعتبار مجوز تدریسشان در سال 99 اتمام می یابد، بایستی در مصاحبه سراسری سال 99 شرکت نمایند. جزئیات و نحوه برگزاری مصاحبه ها، متعاقبا اعلام خواهد شد.