دستورالعمل معرفی مدرسین فاقد مجوز تدریس

دستورالعمل معرفی مدرسین فاقد مجوز تدریس

دستورالعمل معرفی مدرسین فاقد مجوز تدریس درس اندیشه ها و وصایای حضرت امام خمینی(ره) به واحد های دانشگاهی ابلاغ گردید.