کمیته دستگاهی کرسی های تخصصی و ترویجی در حوزه مطالعاتی امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی در مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی راه اندازی گردید

کمیته دستگاهی کرسی های تخصصی و ترویجی در حوزه مطالعاتی امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی در مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی راه اندازی گردید

کمیته دستگاهی کرسی های تخصصی و ترویجی حوزه ی مطالعاتی اندیشه ها و سیره امام خمینی(ره)، امام خامنه ای(دام عزه) و انقلاب اسلامی بر اساس مجوز دبیرخانه حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره وابسته به شورای انقلاب فرهنگی در مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی تاسیس گردید.

در این راستا مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی در نظر دارد نسبت به حمایت از کرسی های تخصصی و ترویجی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی به ویژه اساتید درس اندیشه ها و وصایای امام خمینی(ره) و ترویج فرهنگ نظریه پردازی در حوزه ی مطالعاتی اندیشه ها و سیره امام خمینی(ره)، امام خامنه ای(دام عزه) و انقلاب اسلامی با جدیت گام بردارد.

لذا از کلیه اساتید صاحبِ اندیشه به ویژه اساتید درس اندیشه ها و وصایای امام(ره) دعوت می شود درخواست خود را به مرکز ارائه نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۲۳۸۸۸۰۴۱ آقای دکتر دانش پژوه تماس حاصل نمایید. ضمنا فرمها، آیین نامه و دستورالعمل مربوطه متعاقبا در اختیار اساتید قرار خواهند گرفت.

انتطار میرود اساتید درس اندیشه ها و وصایای امام(ره) در این زمینه اهتمام جدی نمایند.

با تشکر
دبیرخانه کمیته دستگاهی کرسی های تخصصی و ترویجی مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی