کارگاه آموزشی مجازی اساتید

کارگاه آموزشی مجازی اساتید

اساتید گرامی جهت شرکت در این دوره می بایست ابتدا از طریق لینک ثبت نام در وب سایت مرکز اقدام و سپس در سامانه دان ثبت نام نمایند.

* تکمیلی : ثبت نام به پایان رسید