جدول ریز برنامه کارگاه آموزش مجازی

جدول ریز برنامه کارگاه آموزش مجازی

روزتاریخساعتاستاد مدرسموضوع
یکشنبه25 آباناز ساعت 8:30 الی 10دکتر نجف لک زاییولایت فقیه و جمهوری اسلامی و پاسخ به شبهات مختلف
یکشنبه25 آباناز ساعت 10:30 الی 12دکتر محمدرضا مرندیمقایسه اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
دوشنبه26 آباناز ساعت 10:30 الی 12دکتر یحیی فوزیاندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
دوشنبه26 آباناز ساعت 14 الی 15:30دکتر عبدالحسین خسرو پناهاستمرار اندیشه امام خمینی(ره) در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)