اطلاعیه مهم – کارگاه آموزش مجازی

اطلاعیه مهم – کارگاه آموزش مجازی

به استحضار اساتید محترم شرکت کننده در کارگاه استمرار اندیشه‌های امام خمینی(ره) در اندیشه مقام معظم رهبری (دام عزه) می رساند :

۱- صرفاً مدرسینی که در سایت مرکز ثبت نام نموده اند مجوز شرکت در کارگاه را داشته و *گواهی شرکت صرفاً برای این افراد صادر خواهد شد.*

۲- این کارگاه در چهار کلاس بر اساس زمانبندی با نام کاربری و کلمه عبور مختص به خود به شرح جدول ذیل برگزار می شود.

کلاس ولایت فقیه و جمهوری اسلامی
دکتر نجف لک زایی
شناسه کلاس 204b678
گذرواژه 99825810
تاریخ برگزاری 1399/08/25
ساعت برگزاری 08:00:00
کلاس مقایسه اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
دکتر محمدرضا مرندی
شناسه کلاس 429aeaa
گذرواژه 998251012
تاریخ برگزاری 1399/08/25
ساعت برگزاری 10:00:00
کلاس اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
دکتر یحیی فوزی
شناسه کلاس 5230248
گذرواژه 998261012
تاریخ برگزاری 1399/08/26
ساعت برگزاری 10:00:00
کلاس استمرار اندیشه امام خمینی(ره) در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
دکتر عبدالحسین خسروپناه
شناسه کلاس 4171b77
گذرواژه 998261416
تاریخ برگزاری 1399/08/26
ساعت برگزاری 14:00:00

ورود به جلسه صرفا از طریق لینک daanaan.daan.ir می باشد