حجت الاسلام والمسلمین دکتر خسروپناه: اندیشه مقام معظم رهبری استمرار اندیشه حضرت امام(ره) می باشد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر خسروپناه: اندیشه مقام معظم رهبری استمرار اندیشه حضرت امام(ره) می باشد.

در راستای ترویج اندیشه‌های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و به منظور دانش افزایی اساتید معارف و مدرسان درس “اندیشه ها و وصایای امام خمینی(ره)” در دانشگاه آزاد اسلامی، کارگاه آموزشی مجازی با عنوان ” استمرار اندیشه امام خمینی(ره) در اندیشه مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)” در مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی در روز دوشنبه ۲۶/ ۹۹/۸ برگزار گردید.

دکتر خسروپناه در این کارگاه به اهمیت شناخت اندیشه امام(ره) و مقام معظم رهبری اشاره نمودند و بیان داشتند که اندیشه مقام معظم رهبری در ۵ محور استمرار اندیشه امام خمینی(ره) می باشد که عبارتند از:

اول: داشتن منظومه فکری و نگاه منظومه ای به اسلام. محور اصلی منظومه فکری امام(ره) توحید فطری است و محور اصلی منظومه فکری رهبری توحید اجتماعی است.

دوم: به کارگیری روش اجتهاد است. امام(ره) و رهبری معظم انقلاب به دنبال استنباط مسائل جدید از طریق منابع اسلامی به ویژه قرآن، سنت و عقل بودند. از نظر دکترخسروپناه روش اجتهادی امام(ره) و رهبری معظم انقلاب در مقابل روش تحجر و روشنفکران التقاطی قرار دارد.

سوم: تاکید بر تمدن و تمدن سازی. محور سوم استمرار اندیشه امام(ره) در اندیشه مقام معظم رهبری موضوع تمدن اسلامی است. هم امام(ره) و هم مقام معظم رهبری به بحث تمدن اسلامی و علل انحطاط تمدن اسلامی توجه خاص داشته‌اند به ویژه اینکه مقام معظم رهبری بر ضرورت ایجاد تمدن نوین اسلامی تاکید دارند.

چهارم: وجود مفاهیم دوگانه در اندیشه امام (ره) و رهبری معظم انقلاب می باشد. مانند جمهوریت و اسلامیت که البته این دو مفهوم دوگانه نیستند بلکه در هم تنیده هستند و ولایت فقیه پیوند جمهوریت و اسلامیت می باشد. مفاهیم دوگانه دیگر مستضعفین و مستکبرین که امام(ره) و رهبری هر دو به موضوع حمایت از مستضعفین و اهمیت استکبارستیزی تاکید داشتند.

پنجم: ساختارسازی است.در موضوع ساختار، امام (ره) ساختار سپاه را ایجاد کردند و یکسری نهادهای انقلابی دیگر محصول اندیشه امام(ره) در دهه اول انقلاب بودند. رهبری نیز مشی امام(ره) را ادامه دادند و این ساختارها را تقویت کردند و ساختارهای دیگری مثل شورای عالی فضای مجازی و سایر جبهه‌های فرهنگی را ایجاد کردند.