دکتر یحیی فوزی: رویکرد امام خمینی(ره) آرمان‌گرایی واقع‌بینانه بود.

دکتر یحیی فوزی: رویکرد امام خمینی(ره) آرمان‌گرایی واقع‌بینانه بود.

در راستای ترویج اندیشه‌های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) و به منظور دانش افزایی اساتید گروه معارف و مدرسان درس اندیشه ها و وصایای امام خمینی(ره) در دانشگاه آزاد اسلامی، کارگاه آموزشی مجازی با عنوان: “اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)” در مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی در روز دو شنبه۲۶ /۸/ ۹۹ برگزار گردید. دکتر یحیی فوزی در این کارگاه ابتدا به زمینه و زمانه اندیشه سیاسی و اجتماعی امام خمینی(ره) اشاره نمود. در ادامه دکترفوزی با طرح محورهای اصلی اندیشه سیاسی امام(ره)، به روش شناسی مطالعه اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) پرداختند. از نظر وی امام خمینی(ره) از یک رویکرد آرمانگرایی واقع بینانه بر خوردار بود که در عین توجه به بنیادهای فکری اسلامی به کارآمدی حکومت دینی در عرصه عمل توجه داشتند، لذا اندیشه سیاسی امام(ره) در پیوند بین ذهن و عین با استفاده از پتانسیل فقه اجتهادی شیعه شکل گرفته است.