اولین جلسه آنلاین نقد کتاب برگزار گردید

اولین جلسه آنلاین نقد کتاب برگزار گردید

انقلاب تصورناپذیر در ایران عنوان کتابی از چارلز کرزمن استاد جامعه شناسی دانشگاه کارولینای شمالی است که چند ماهی است توسط انتشارات ترجمان وارد بازار نشر شده است .
محمد ملاعباسی دکترای جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس این کتاب را به فارسی برگردان کرده است. مولف در پنج فصل تبیین های موجود از انقلاب اسلامی رازیر تیغ نقدمی برد ودرنهایت در فصلی با عنوان ضد تبیین ایده اصلی خود را ارائه می کند.

مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی ره و انقلاب اسلامی این کتاب را با حضور دکتر محمد ملاعباسی پژوهشگر فاضل، جوان، پرکار و مترجم کتاب و نیز با حضور ناقد ارجمند جناب آقای دکتر جعفرپور در نشستی مجازی با حضور بیش از ۷۰ نفر از اساتید درس اندیشه ها و وصایای امام خمینی ره به بوته نقد گذاشت.