فراخوان دعوت به همکاری تدریس

فراخوان دعوت به همکاری تدریس

دستو رالعمل بررسی صلاحیت عمومی، سنجش علمی و پذیرش متقاضیان تدریس درس اندیشه ها و وصایای امام خمینی (ره)

مقدمه

در راستای تامین مدرسان مورد نیاز واحدها، مراکز و آموزشکده های سما دانشگاه آزاد اسلامی جهت تدریس درس اندیشه ها و وصایای امام خمینی(ره) و بر اساس دستورالعمل شماره 1014/11/ص/99 مورخ 13/7/99 معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، بدین وسیله مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، دستورالعمل بررسی صلاحیت های عمومی، سنجش علمی و پذیرش را با شرایط و ضوابط زیر به اطلاع می رساند:

مفاهیم و اصطلاحات

دانشگاه : منظور از دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

معاونت: منظور از معاونت، معاونت فرهنگی و دانشجویی می باشد.

معاونت موضوعی:  منظور از معاونت موضوعی، معاونت علوم انسانی و هنر می باشد.

مرکز: منظور ازمرکز، مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی وابسته به معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه می باشد

شورای علمی: شورای علمی مستقر در مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی است.
مجوز: گواهی نامه تدریس که برحسب صلاحیت عمومی و علمی متقاضیان و بر حسب تشخیص شورای علمی مرکز به افراد اعطا می‌شود.

معرفی درس اندیشه ها و وصایای امام خمینی(ره)

 درس اندیشه ها و وصایای امام خمینی(ره) از جمله دروس عمومی است که براساس بخشنامه شماره 62935/30 مورخ 10/10/96 گذراندن آن برای کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در یکی از مقاطع کاردانی، کارشناسی و یا کارشناسی ارشد الزامی است. بر اساس بند ۶ از ماده ۴ اساسنامه مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی (مصوب جلسه 1/9/1391 هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی)، این مرکز متولی ساماندهی درس اندیشه ها و وصایای امام خمینی(ره) از جمله انجام فرآیند ارزیابی، سنجش و اعطای مجوز تدریس درس مذکور است. از آنجایی که بر اساس بخشنامه های شماره 30/47322 مورخ 8/7/1394، شماره 28197 مورخ 20/4/95 و دستورالعمل شماره 1014/11/ص/99 مورخ 13/7/1399 معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در خصوص فرآیند صدور و تمدید مجوز درس اندیشه ها و وصایای امام خمینی(ره) و متمم آن به شماره 1114/11/ص/99 مورخ 23/7/99 تدریس این درس منوط به کسب مجوز از مرکز می باشد، که در این دستورالعمل در خصوص سیر مراحل کسب مجوز ارائه می گردد.

شرایط اخذ مجوز تدریس :

 1. شرایط عمومی

الف) تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

ب) اعتقاد و التزام عملی به اسلام

ج) التزام عملی به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران

د) رعایت شئونات مدرسی معارف اسلامی و اشتهار به رعایت اخلاق اسلامی در شئونات شغلی و تحصیلی

ه) برخورداری از حسن ظاهر، سلامت و توانایی جسمی متناسب

و) تسلط بر روخوانی و روان خوانی قرآن کریم و احکام مبتلا به

ز) متاهل بودن

تذکر: شرایط مذکور در این دفترچه صرفا جهت دریافت مجوز حق التدریس می باشد و افرادی که متقاضی هیئت علمی هستند باید از طریق فراخوان جذب هیات علمی که از سوی مرکز جذب هیات علمی صورت می گیرد، اقدام نمایند.

 ۲. شرایط علمی

الف) دانش آموختگان دانشگاهی

 1. ارائه مدرک علمی حداقل سطح ۴ یا در حال نگارش پایان نامه سطح 4 از حوزه علمیه جهت تدریس در مراکز استانها

2.دارندگان مدارک سطح 3 منحصراً مجاز به تدریس در واحدهای غیر از مرکز استان می باشند.

 ب) دانش آموختگان حوزوی با دارا بودن یکی از شرایط ذیل:

 1.داشتن مدرک دکتری یا دانشجویان دکترا (بعد از قبولی در آزمون جامع) در رشته‌های علوم انسانی جهت تدریس در واحدهای استانی و سایر واحدها

2.دارندگان مدارک کارشناسی ارشد در یکی از رشته های علوم انسانی، منحصراً مجاز به تدریس در واحدهای دانشگاهی غیر از مرکز استان می باشند.

 تبصره1. میانگین معدل دو مقطع تحصیلی ارشد و دکتری نباید کمتر از ۱7 باشد.

 تبصره2. تصویر کلیه مدارک ارائه شده می بایست توسط مراجع ذی صلاح برابر با اصل شده باشد.

آزمون

الف) آزمون کتبی

آزمون کتبی به صورت سوالات تشریحی با هماهنگی مرکز، توسط معاونین فرهنگی واحدهای استانی و مدیران گروه های معارف اسلامی، دو بار در سال (اردیبهشت و آبان ماه) برگزار می گردد. سوالات کتبی در مرکز تهیه گردیده و به طریق مقتضی و محرمانه به معاونین فرهنگی واحدهای استانی تحویل می گردد. معاونین فرهنگی استان ها موظف هستند پس از برگزاری آزمون کتبی و تصحیح پاسخنامه ها توسط مدیران محترم گروه های معارف اسلامی، صورتجلسه نتایج به همراه پاسخنامه های شرکت کنندگان را به طریق مقتضی به مرکز ارسال نمایند.

ب) آزمون شفاهی

 آزمون شفاهی، در مرکز برگزار می گردد. این آزمون علمی برای سنجش صلاحیت علمی دو دسته از متقاضیان زیر برگزار می گردد :

الف) متقاضیان تمدید مجوز تدریس

 ب) متقاضیان کسب مجوز تدریس که در مرحله کتبی پذیرفته شده‌اند.

ج)نمره آزمون

1. متقاضییانی که در آزمون کتبی نمره 70 از 100 کسب نمایند، به آزمون شفاهی دعوت می شوند.

2. به متقاضیانی که در آزمون شفاهی نمره 70 از 100 را به دست آورند، مجوز تدریس اعطا می شود.

د)معافیت از آزمون

طبق دستورالعمل شماره 1014/11/ص/99 مورخ 13/7/99 معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی، افراد شاخص و برجسته علمی و صاحب نظر در حوزه منظومه فکری امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، به تشخیص شورای علمی مرکز، نیاز به امتحان کتبی و مصاحبه ندارند.

 تبصره 1. برخی از ملاک های افراد شاخص و برجسته عبارتند از :

 • افراد دارای کتاب شاخص درباره امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی.
 • دارندگان کتاب برگزیده سال در این حوزه
 • افراد دارای نظریه علمی در این حوزه
 • افراد مشهور و صاحب نام در این حوزه

 تبصره ۲. معاونین فرهنگی و دانشجویی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری مدیران محترم گروه معارف اسلامی می توانند این دسته از متقاضیان را همراه با تقاضای کتبی و مستندات مربوطه جهت دریافت مجوز تدریس به مرکز معرفی نمایند.

مدت مجوز:

مدت اعطای مجوز براساس امتیاز اکتسابی متقاضیان محترم افراد از یکسال تا پنج سال می باشد. افرادی که نمره نهایی آنها ۷۰ الی ۸۰ باشد یکسال، ۸۱ الی 90 دو سال و ۹۱ الی 100 پنج سال مجوز تدریس اخذ می نمایند.

شروط تمدید مجوز:

 1.شرکت حداقل یکبار در سال در کارگاه های آموزشی که توسط مرکز برگزار می گردد

 2. قبولی در مصاحبه شفاهی مرکز

منابع آزمون :

 • امام خمینی(ره) ، ولایت فقیه، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
 • امام خمینی(ره)، صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
 • محمدحسن رجبی، زندگی نامه سیاسی امام خمینی (ره)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی
 • محمدحسین جمشیدی، اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، تهران، پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی
 • روح ا… حسینیان، درآمدی بر انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی
 • آیت ا… خامنه ای(مدظله العالی)، ولایت و حکومت، تهران، صهبا
 • آیت ا… خامنه ای(مدظله العالی)، امام بزرگوار ما، تهران، موسسه پژوهشی انقلاب اسلامی
 • آیت ا… خامنه ای(مدظله العالی)، بیانیه گام دوم، تهران، موسسه پژوهشی انقلاب اسلامی
 • عبدالحسین خسروپناه، منظومه فکری امام خمینی(ره)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • عبدالحسین خسروپناه، منظومه فکری آیت ا… العظمی خامنه ای(مدظله العالی)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • یحیی فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، تهران، موسسه چاپ و نشر عروج
 • محمد نصیری، رهیافت تحلیلی به وصیت نامه سیاسی-الهی امام خمینی(ره)، تهران، مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی
 • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • فرزاد جهان بین، درسنامه تمدن نوین اسلامی، تهران

زمان بندی و مراحل اخذ مجوز تدریس :

1. مراجعه متقاضی به معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد یا واحد سما جهت ارائه درخواست کتبی تقاضای دریافت مجوز تدریس درس اندیشه ها و وصایای امام خمینی(ره)

 2. دریافت تقاضا و مدارک لازم و احراز صحت مدارک دریافتی توسط معاونت فرهنگی دانشجویی، تجمیع تقاضاها و ارسال مدارک متقاضیان به معاون فرهنگی استان.

3. دریافت استعلام صلاحیت عمومی متقاضیان از مراجع ذی‌صلاح توسط معاون فرهنگی- دانشجویی استان و درج آن در پرونده پذیرش متقاضیان.

 4. معاونت فرهنگی- دانشجویی واحد استانی با همکاری مدیر گروه معارف، پس از هماهنگی با مرکز نسبت به برگزاری آزمون کتبی از متقاضیان اقدام می‌نماید.

 تبصره1. سوالات آزمون کتبی در مرکز طراحی و به طریق مقتضی در اختیار معاون فرهنگی استان قرار
می گیرد.

تبصره2. آن دسته از اعضای هیات علمی که دارای صلاحیت عمومی آنها به تایید رسیده است، نیاز به اخذ مجدد صلاحیت عمومی ندارند. درهرحال مدارک دال بر تایید صلاحیت عمومی متقاضیان باید در پرونده آنان درج گردد.

5. تصحیح اوراق توسط مدیران محترم گروههای معارف و ارسال نتایج به مرکز، 20 روز پس از برگزاری آزمون

6. تشکیل جلسه آزمون شفاهی در مرکز طبق جدول زمانبندی در ماههای خرداد، تیر، آذر و دی

7. اعلان نتیجه نهایی در سایت مرکز

جهت مشاهده منابع آزمون و مصاحبه اینجا کلیک کنید