منابع مطالعاتی جذب اساتید درس اندیشه ها و وصایای حضرت امام(ره)

محورمنابع
جریان شناسی سیاسیمحمدحسن رجبی، زندگی نامه سیاسی امام خمینی (ره)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی محمدحسین جمشیدی، اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، تهران، پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی روح ا… حسینیان، درآمدی بر انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی یحیی فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، تهران، موسسه چاپ و نشر عروج
ولایت فقیهامام خمینی(ره) ، ولایت فقیه، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) آیت ا… خامنه ای(مدظله العالی)، ولایت و حکومت، تهران، صهبا
قانون اساسیقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
رهبری و اندیشه مقام معظم رهبریآیت ا… خامنه ای(مدظله العالی)، بیانیه گام دوم، تهران، موسسه پژوهشی انقلاب اسلامی عبدالحسین خسروپناه، منظومه فکری آیت ا… العظمی خامنه ای(مدظله العالی)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
آشنایی با اندیشه امام خمینی(ره)، زندگی و آثار ایشانامام خمینی(ره)، صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) عبدالحسین خسروپناه، منظومه فکری امام خمینی(ره)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آیت ا… خامنه ای(مدظله العالی)، امام بزرگوار ما، تهران، موسسه پژوهشی انقلاب اسلامی
وصیت نامه امام خمینی (ره)محمد نصیری، رهیافت تحلیلی به وصیت نامه سیاسی-الهی امام خمینی(ره)، تهران، مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی  
تمدن نوین اسلامیفرزاد جهان بین، درسنامه تمدن نوین اسلامی، تهران، انتشارات افتاب توسعه  رضا غلامی، فلسفه تمدن نوین اسلامی، تهران، انتشارات سوره مهر