وظایف شورای علمی

  • بررسی و تصویب موضوعات پژوهشی مرکز امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی
  • بررسی و تصویب منابع درسی پیشنهادی مرکز امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی
  • انجام مصاحبه با متقاضیان تدریس درس اندیشه ها و وصایای امام خمینی(ره) و اظهار نظر درباره توانمندی آنها
  • طراحی سوال برای آزمون ها و دوره های مختلف مرکز
  • داوری طرح های پژوهشی و آثار جشنواره های علمی مرکز