برگزاری نشست «مقاومت در سیاست خارجی در اندیشه و عمل رهبران انقلاب اسلامی»

برگزاری نشست «مقاومت در سیاست خارجی در اندیشه و عمل رهبران انقلاب اسلامی»

مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی در راستای نگرش ترویجی و دانش افزایی مدرسان وصیت نامه امام(ره) در حوزه اندیشه های امام خمینی و گفتمان انقلاب اسلامی نشستی تخصصی با عنوان «مقاومت در سیاست خارجی در اندیشه و عمل رهبران انقلاب اسلامی» با حضور ابراهیم متقی استاد تمام دانشگاه تهران در تاریخ چهارشنبه ۱۲ آذر ماه راس ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ برگزار می کند.

در این نشست راهبرد ها و عناصر اصلی مقاومت گرایی در سیاست خارجی امامین انقلاب در طی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.