دومین جلسه شورای علمی مرکز  امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی برگزار گردید

دومین جلسه شورای علمی مرکز امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی برگزار گردید

دومین جلسه شورای علمی مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی و انقلاب اسلامی روز یکشنبه مورخ ۲۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۸ الی ۱۷/۳۰ به صورت مجازی و با حضور جناب آقای دکتر اشرفی رئیس مرکز ، دکتر محمدرضا مرندی، دکتر احسان شاکری خویی و دکتر فاضل فیضی برگزار گردید. در این جلسه که در ادامه مباحث اولین جلسه شورای علمی با دستور کار بررسی پیش نویس طرح کتاب درسی اندیشه ها و وصایای امام خمینی(ره) برگزار گردید، مقرر گردید، یک: منبع درسی واحد برای درس مذکور تدوین گردد. دوم: تعداد فصول کتاب از ۱۵ فصل به هفت الی هشت فصل محدود گردد سوم: محورها و مباحث فصل اول کتاب بررسی و جزئیات آن به تصویب اعضای حاضر در شورا رسید.