مقاومت در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی، یک مقوله هویت بخش و قدرت افرین است

مقاومت در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی، یک مقوله هویت بخش و قدرت افرین است

نشست تخصصی “مقاومت در سیاست خارجی در اندیشه و عمل رهبران انقلاب اسلامی” با حضور دکتر متقی عضوهیات علمی دانشگاه تهران برگزار شد. این نشست در تاریخ چهارشنبه 12 آذر ماه راس ساعت 18 الی19:30 و با حضور دکتر متقی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و70 تن از مدرسان درس اندیشه ها و وصایای امام خمینی(ره) و سایر پژوهشگران این حوزه برگزار شد. دکتر متقی با بیان این موضوع که خویشتن داری، تداوم کنش گری اجتماعی و نفی خشونت از عناصر بنیادی مقاومت گرایی در اندیشه امام خمینی(ره) قبل از انقلاب بود تاکید کرد موضع امام در جریان تسخیر سفارت آمریکا در ایران معطوف به هویت یابی، الهام بخشی و آرام کردن فضای اجتماعی بود که هم انقلاب ماهیتش اجتماعی شود و هم جنبش اجتماعی شده هویت یابد. امام خمینی(ره) به این مسئله توجه داشت که هر چیزی اجتماعی بشود هویت می یابد و هر چه هویت بیابد استمرار پیدا می کند. مقاومت هم اگر هویت پیدا کند تداوم می یابد و در یک سیستم وسیع تری به بازیابی و تقویت ملی منجر می شود. لذا مقاومت در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی، یک مقوله هویتی، هویت بخش و قدرت افرین شده است. در ادامه این جلسه دکتر متقی به توضیح بیشتر عناصر اصلی مقاومت گرایی نزد رهبران انقلاب اسلامی پرداخت و در ادامه جلسه به سوالات مطرح شده  اساتید حاضر پاسخ دادند.