انقلاب اسلامی در گام دوم  و مسائل بین المللی آن

انقلاب اسلامی در گام دوم و مسائل بین المللی آن

دومین جلسه از سلسله جلسات هم اندیشی اساتید درس اندیشه ها و وصایای حضرت امام خمینی(ره) با موضوع “انقلاب اسلامی در گام دوم و مسائل بین المللی آن” با حضور دکتر محمد رضا مجیدی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد .

این جلسه در تاریخ 5 بهمن ماه ساعت 16 الی 17:30 و از طریق سامانه آموزش الکترونیکی مرکز امام(ره) برگزار خواهد شد.

*به شرکت کنندگان گواهی حضور اعطا می گردد.