مقاومت گرایی در اندیشه حضرت امام خمینی(ره) که توسط سردار سلیمانی پیگیری می شد

مقاومت گرایی در اندیشه حضرت امام خمینی(ره) که توسط سردار سلیمانی پیگیری می شد

مقاومت گرایی در اندیشه حضرت امام خمینی(ره) که توسط سردار سلیمانی پیگیری می شد برگرفته از راه و روش انبیاء بود در این راهبرد کلی می دیدند که مقاومت را از سطح فردی به سطح جمعی گسترش داد و یک ملت را متحد کرد و نتیجه آن فروپاشی لانه دشمنان انقلاب اسلامی شد .

 در این نشست دکتر عبدالهی فر با بیان سیره عملی و فکری شهید قاسم سلیمانی را پرداخت  و مهمترین ویژگی ایشان را  داشتن بصیرت و دشمن شناسی بیان کرد که ایشان در طی زندگی پربار خود همواره به آن مقید بوده است. عضو هیات علمی دانشگاه امام  صادق در ادامه  به بررسی عناصر اصلی بصیرت شناسی پرداخت و اولین الزام بصیرت را دشمن شناسی بیان کرد  که با تاکیک های و برنامه های که دارد با هداف و انگیزه ها کمک می کند که ما دشمنان را به گونه ای بشناسیم که راهکاری جز مقاومت در مقابل آن نداشته باشیم. وی با تاکید براین نکته که محال است کسی آمریکا را بشناسد و ودر مقابل او مقاومت نکند. شناخت برنامه های دشمن را دومین مرحله  در بصیرت است و سومین مرحله نیز در این  چارچوب قرار می گیرد که شما هم برنامه داشته باشید به این صورت که در مقابل دشمن چه برنامه ای دارید؛  زمانی که حریف می خواهد مقاومت شما را بشکند. و چهارمین عنصر بصیرت در این محور جایی می گیرد که راهکار  مقابله را به کار بگیریم و شخصی به مانند شهید قاسم سلیمانی زمانی که این راهبرد ها را  انجام می دهد که لقب سلیمان مقاومت نام گرفت. وی با اشاره به ویژگی  مقاومت گرایی در اندیشه حضرت امام خمینی(ره)  که برگرفته از راه و روش انبیاء بود در این راهبرد کلی می دیدند که مقاومت را از سطح فردی به سطح جمعی گسترش داد و یک ملت را متحد کرد و نتیجه آن فروپاشی لانه دشمنان انقلاب اسلامی شد. راهبردی که از سوی شهید قاسم سلیمانی در منطقه و در قالب محور مقاومت پیگیری شد. دکتر عبدالهی فر در ادامه این نشست به راهبرد سلبی امام خمینی(ره) نسبت به مقاومت ملی و تمرکز ایشان بر تشکیل جبهه مقاومت در سراسر منطقه برای موازنه سازی با استکبار و غرب گرایش داشت و فلسفه صدور انقلاب اسلامی و گفتمان بیداری اسلامی برای ملت ها در همین قالب مفصل بندی و ارائه شد. وی با بیان این نکته که اگر انقلاب ما در داخل مرزهای ما می ماند در و به همان شکل مقاومت فردی جلوگر می شد در مقابل نظام سلطه فرو می پاشید.  ایشان در ادامه با تشریح نقشه استکبار که در قالب جنگ دانش پیگیری می شد و جامعه هدف آن روشنفکران و مترجمان بود تشریح کردند بدین صورت که نیرو های اول انقلاب را در مقابل با اساس انقلاب و نرم ها و ارزش ها اصیل اسلامی قرار داد و باعث واگرایی برخی نیروهای سست عنصر انقلاب شد. وی در ادامه به نقشه تحریف  دشمنان انقلاب اسلامی  که در قالب جنبش اصلاحات و دولت های که اعتقادی به گفتمان مقاومت ندارند و حاملان گفتمان ادغام سپاه و ارتش ؛ اشتباه خواندن قرار دادن ولایت فقیه در قانون اساسی و برگزاری رفراندوم برای تغییر اصول انقلاب اسلامی هستند استمرار این نگرش را در دستگاه های اجرایی به زیان انقلاب اسلامی می داند و بر تصحیح  نگرش نگاه به غرب و جبهه استکبار برای توسعه و پیشرفت کشور تاکید می کند. در ادامه این نشست. دکتر عبدالهی فر به سوالات مدرسین  درس و صیت نامه امام خمینی(ره) پاسخ دادند.