حیات و شهادت سلیمانی عامل وحدت جبهه های مقاومت شد

حیات و شهادت سلیمانی عامل وحدت جبهه های مقاومت شد

چهارمین نشست از سلسله نشست های کارگاه تبیین مکتب سلیمانی شانزدهم دی ماه به همت مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی با سخنرانی دکتر محمد باقر خرمشاد دبیر شورای راهبردی روابط خارجی و با حضور جمعی از اساتید درس اندیشه ها و وصایای امام و اساتید گروه معارف برگزار گردید. در این نشست دکتر خرمشاد به تبعات، آثار و پیامد های داخلی و خارجی شهادت این سردار بزرگ اسلام پرداختند.

در این جلسه آقای دکتر خرمشاد از منظر جامعه شناختی به آثار، پیامدها و تبعات اجتماعی درونی و بیرونی شهادت شهید سلیمانی پرداختند. نکته ای که ایشان در سخنان خود مفروض گرفتند این بود که پدیده سلیمانی و شهادت او را غیر عادی، چند بعدی، غیر طبیعی و بسیار بزرگ قلمداد کردند. چرا که شهادت‌سردار ایرانی دور از وطن و در عراق و به فرمان مستقیم رئیس جمهور آمریکا رخ داد. این پدیده عادی نیست که هر روز بتوانیم ببینیم و شاید هر چند ده سال یکبار رخ دهد. لذا شهادت سلیمانی پدیده پیچیده ای است. دلیل دوم غیر عادی بودن این پدیده، تعظیم یک ملت، شاید بتوان گفت تعظیم دو ملت عراق و ایران و حتی آزادگان جهان است.
دکتر خرمشاد در ادامه به پنج پیامد و آثار و تبعات داخلی از جمله زمان مهم این اتفاق که منجر به همبستگی ملی ایران شد، یعنی سیزدهم دی ماه ۹۸ که دو سال پس از فشار حداکثری امریکا و بالا رفتن هزینه سوخت و شورشهای آبان ۸۸ اتفاق افتاد. شهادت ایشان همبستگی ملی ایجاد کرد. دومین اثر او ارائه انسان تراز انقلاب اسلامی است. سومین پیامد داخلی امروزی سازی و عینی سازی اسوه‌های جنگ تحمیلی مانند شهید همت، باکری، کاظمی و چمران و … است. ایشان افزود شهادت ایشان اسوه های گذشته را دوباره احیا کرد و گام دوم انقلاب اسلامی را برداشت. پیامد چهارم داخلی مکتب سازی از یک شخصیت کاریزماتیک و استثنایی است که محصول عرفان امام و عرفان دفاع مقدس است. خرمشاد سلیمانی را به عارفی سالک واصل و مجاهد خواند. او برای حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، علمی و … الگو شد و در این حوزه ها افرادی چشم به راه سلیمانی ها هستند. اثر پنجم داخلی این بود که شهادت او حجتی بود که حجت را بر همه تمام کرد. برهانی برای انقلابیونی شد که امروزه را روزگار انقلابی‌گری نمی‌دانند یا ضعف در انقلابی‌گری پیدا کرده اند.


ایشان در ادامه به پنج پیامد و تبعات خارجی شهادت سلیمانی اشاره کرد از جمله احیای جبهه مقاومت و انقلاب اسلامی در بیرون مرزها در پرچالش ترین شرایط روزگار. او افزود حیات و شهادت شهید سلیمانی عامل وحدت جبهه های مقاومت شد. پیامد دوم خارجی شهادت سلیمانی، زمینه‌سازی لازم و گسترده اخراج آمریکایی‌ها از منطقه شد و سومین پیامد، تجربه تاریخی و احیای دوباره آمریکاستیزی است و پاسخ درستی به چرایی شعار مرگ بر آمریکا فراهم کرد. شعار مرگ بر آمریکا یک راهبرد اساسی در نظریه انقلاب اسلامی است. پیامد چهارم خارجی، بسته شدن نطفه عمیق نفرت در کل ملت ایران از امریکاست. پنجمین پیامد خارجی خلق اسطور های جدید برای مبارزه ضد امپریالیسم در جهان به ویژه جهان اسلام است. این سخنرانی با پرسش و پاسخ اساتید به پایان رسید.