دریافت گواهی نشست تخصصی آنلاین تبار ترور

دریافت گواهی نشست تخصصی آنلاین تبار ترور

گواهی های مربوط به اساتیدی در کارگاه نشست تخصصی آنلاین تبار ترور – بررسی ابعاد و پیامد های ترور ناجوانمردانه دانشمند هسته ای دفاعی شهید دکتر محسن فخری زاده شرکت کرده بودند صادر و بر روی وب سایت مرکز قرار گرفت.

برای دریافت گواهی خود از طریق لینک زیر وارد شده ، نام خود را جستجو و گواهی خود را دریافت نمایید.

لینک ورود به صفحه دریافت گواهی