دریافت گواهی نشست تخصصی آنلاین مقاومت در سیاست خارجی در اندیشه و عمل رهبران انقلاب اسلامی

دریافت گواهی نشست تخصصی آنلاین مقاومت در سیاست خارجی در اندیشه و عمل رهبران انقلاب اسلامی

گواهی های مربوط به اساتیدی در کارگاه نشست تخصصی آنلاین مقاومت در سیاست خارجی در اندیشه و عمل رهبران انقلاب اسلامی شرکت کرده بودند صادر و بر روی وب سایت مرکز قرار گرفت.

برای دریافت گواهی خود از طریق لینک زیر وارد شده ، نام خود را جستجو و گواهی خود را دریافت نمایید.

لینک ورود به صفحه دریافت گواهی