دومین کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه های علمی

دومین کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه های علمی

مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی برگزار می کند

دومین کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه های علمی(پاسخ به شبهات عبدالکریم سروش درباره امام خمینی(ره) در درسگفتارهای دین و قدرت) / ارائه دهنده خانم دکتر مرضیه شریعتی/ ناقد : دکتر محمد شجاعیان/ دبیر علمی جلسه: دکتر فاضل فیضی

جهت ورود به جلسه در ساعت مشخص شده بر روی لینک زیر کلیک و در صفحه بعدی از قسمت guest نام خود را با دقت و به شکل زیر بنویسید و enter room را بزنید :

نام و نام خانوادگی – کد ملی
مثال : علی محمدی – 1234567890

مسئولیت اطلاعات نادرست و عدم صدور گواهی به عهده شما می باشد.

لینک ورود به جلسه دومین کرسی ترویجی