بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از مهمترین اسناد بالادستی نظام و نقشه راه آینده انقلاب اسلامی است

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از مهمترین اسناد بالادستی نظام و نقشه راه آینده انقلاب اسلامی است

دکتر ملکوتیان در نشست تخصصی بیانیه گام دوم انقلاب که به همت مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی در روز یکشنبه 13بهمن ماه برگزار گردید گفت: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به عنوان یکی از مهمترین اسناد بالادستی نظام و نقشه راه آینده برای نیل به آرمان های انقلاب اسلامی است و باید مورد توجه تمام سیاستگذاران و مدیران اجرائی کشور قرار گیرد.
استاد دانشگاه تهران با اشاره به این موضوع که انقلاب اسلامی ایران مردمی ترین انقلاب معاصر است که بر خلاف انقلاب فرانسه‌، روسیه و سایر انقلاب ها تاکنون بر ارزش های اصیل انقلابی خود ایستاده و با اتکا به حضور مردم توانسته است برچالش های محیطی خود غلبه نماید و به مرحله بالندگی و تمدن سازی رسیده است .
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به شعارهای محوری انقلاب اسلامی که در بیانیه گام دوم بر آنها تاکید شده است از جمله عدالت‌، حمایت از مستضعفان‌، رسیدگی به محرومان‌، عقلانیت و مقابله با جزم اندیشه است این شعار ها را الهام بخش کنش و اقدام برای تمام نیروهای سیاسی کشور دانست و بر اجرایی کردن این شعار ها در ساحت اجتماعی ایران تاکید نمودند. وی در ادامه با اشاره به فرازی از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی درباره شناخت گذشته و نگاه امیدوارانه به آینده را مورد تاکید قرار داد. وی در ادامه و در تحلیل فرازی دیگر از بیانیه گام دوم به نقش تعالی بخش و تکاملی انقلاب اسلامی و رها کردن کشور از یک دوره تاریک عقب ماندگی و وابستگی‌؛ فاسد و عدم خود باوری اشاره کرد که انقلاب اسلامی با ارائه گفتمان استقلال و توسعه در بعد داخلی و مقاومت گرایی در عرضه خارجی سعی نمود به این بحران ها پاسخ دهد.
در ادامه این نشست دکتر ملکوتیان به راهکار های اجرایی شدن گام دوم در چهار سطح جامعه و فرهنگ‌، اقتصاد، سیاست و علم و فناوری پردادخت. وی با بیان اینکه پیش شرط لازم در اینگونه موارد در مراکز آموزشی به کار گیری اساتید معتقد و جهادی است‌، برگزاری کرسی های نظریه پردازی برای دستیابی به مدل های بومی و اسلامی در همه عرصه ها و در کنار آن اهتمام برای مدیریت فضای مجازی و شناسایی دستاورد های انقلاب اسلامی به جامعه می تواند اثر بخشی بالایی در تحقق این امر داشته باشد . در حوزه اقتصادی برای اجرایی کردن گام دوم باید به تنظیم یک سند چشم انداز فرا دولتی برای اقتصاد اهتمام ورزید که با تغییر دولت ها دچار دگرگونی نگردد و به راهبرد مقاومت در حوزه اقتصادی و بر تمرکز بر تولید کالاهایی که ظرفیت های تحریمی از سوی غرب دارند، متمرکز گردد. دکتر ملکوتیان راهکار عملیاتی در حوزه سیاست را اینگونه توضیح داد که گردش نخبگان شایسته که با ارزش های اصلی انقلاب اسلامی معتقد و باورمند باشند می تواند در صورتی که با روحیه جهادی درآمیزد بسیاری از چالش های فراروی انقلاب اسلامی را به فرصت تبدیل نماید. در عرصه بین المللی نیز راهبرد مقاومت در سیاست خارجی همیشه جواب داده است و باعث افزایش دائمی قدرت کشور گردیده است. همچنین باید از دیپلماسی در خدمت اقتصاد بیشترین بهره را برد. در عرصه فناوری نیز تبدیل نظریه های بومی برای ادره کشوره و استفاده از تجربه های جهانی نیز در بیانیه گام دوم مورد تاکید قرار گرفته است.