نشست تخصصی بررسی و تبیین کتاب “ولایت و حکومت” دکتر علی ذوعلم

نشست تخصصی بررسی و تبیین کتاب “ولایت و حکومت” دکتر علی ذوعلم

جهت ورود به جلسه در ساعت مشخص شده بر روی لینک زیر کلیک و در صفحه بعدی از قسمت guest

نام خود را فارسی و با دقت و به شکل زیر بنویسید و enter room را بزنید :

نام و نام خانوادگی – کد ملی
مثال : علی محمدی – 1234567890

مسئولیت اطلاعات نادرست و عدم صدور گواهی به عهده شما می باشد.

نام و نام خانوادگی حتما باید فارسی باشد

از نوشتن نام واحد خودداری کنید