امکان و ضرورت آزاد اندیشی درباره نظام سیاسی، پس از انقلاب اسلامی فراهم شد.

امکان و ضرورت آزاد اندیشی درباره نظام سیاسی، پس از انقلاب اسلامی فراهم شد.

دکتر ذوعلم در چهارمین نشست از سلسله نشست های مکتب انقلاب اسلامی

در دوره پهلوی حتی امکان اندیشیدن درباره نظام سیاسی شاهنشاهی نبود. امکان و ضرورت آزاد اندیشی درباره نظام سیاسی، پس از انقلاب اسلامی فراهم شد.

چهارمین نشست از سلسله نشست های مکتب انقلاب اسلامی به همت مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی و انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ به صورت آنلاین با حضور بیش از ۷۰ نفر از اساتید درس اندیشه ها و وصایای امام خمینی برگزار گردید.

در این جلسه آقای دکتر علی ذوعلم به بررسی و مرور کتاب ولایت و حکومت پرداختند. کتاب ولایت و حکومت مجموعه دیدگاه های رهبری درباره نظام سیاسی اسلام است. دکتر ذوعلم در طی این جلسه به ده عنوان مطلب مهم در حوزه ولایت فقیه و نظام سیاسی اسلام با تاکید بر سیره نظری و عملی امام خمینی و مقام معظم رهبری پرداختند. وی با بیان یک نکته مقدماتی درباره نظام سیاسی اسلام مبنی بر اینکه منابع دینی، دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری درباره ماهیت حکومت اسلامی در قالب واژه ولایت مطرح است، ماهیت مدیریت جامعه را از دیدگاه اسلام همان ولایت قلمداد کردند و جوهره ولایت را متفاوت از سایر انواع حکومت ها دانستند. ایشان با بیان اینکه ولایت فقیه، مبتنی بر تربیت، اخلاق، حکمت، عقلانیت، محبت، تکلیف و ایمان است بیان داشتند، ولایت از طریق شناسایی مردم و به قدرت رساندن وی صورت تحقق می‌گیرد و مبتنی بر هویت دینی جامعه است. قدرت، فقاهت و عدالت سه ضلع اصلی ولایت فقیه است. دکتر ذوعلم از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی را ایجاد بستر مردمسالاری دینی خواندند و افزودند این نظریه در اندیشه اسلام ناب محمدی وجود دارد و مختص دیدگاه امام و مقام معظم رهبری نیست و فراتر از مرزبندی های فقهی، از متن قرآن کریم قابل برداشت است.
در این جلسه دکتر ذوعلم به تشریح و توضیح ده مطلب مهم و اساسی که از سوالات اکثر دانشجویان در کلاس است از جمله
۱- اندیشیدن درباره نظام سیاسی،
۲- نسبت ولایت فقیه و مردم سالاری دینی،
۳- نقش مردم و رای مردم در حکومت ولایت فقیه،
۴- امکان نقد ولی فقیه،
۵- مطلقه بودن ولایت فقیه،
۶- نظارت بر ولی فقیه،
۷- فرا قانونی بودن/نبودن ولایت فقیه،
۸- مادام العمر بودن/ نبودن ولی فقیه،
۹- شان حکومت یا نظارت ولایت فقیه و
۱۰- وظایف غیر حاکمیتی ولایت فقیه پرداختند.
جلسه با پرسش و پاسخ اساتید شرکت کننده به پایان رسید.