دومین نشست تخصصی نقد کتاب “دین و دیکتاتوری”

دومین نشست تخصصی نقد کتاب “دین و دیکتاتوری”

مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی و انقلاب اسلامی برگزار می کند؛

نشست نقد کتاب دین و دیکتاتوری

ناقد : دکتر محمد مهدی اسماعیلی
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

زمان: دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
ساعت ۱۰:۳

این جلسه از طریق سامانه الکترونیکی مرکز برگزار خواهد شد.

برای ورود به نشست اینجا کلیک کنید