جلسه دوم : جمهوری اسلامی ایران و توسعه سیاسی با تاکید بر انتخابات

جلسه دوم : جمهوری اسلامی ایران و توسعه سیاسی با تاکید بر انتخابات

جلسه دوم از سلسله نشست های تخصصی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران با سخنرانی دکتر جلال درخشه استاد تمام دانشگاه امام صادق(ع) و عضو هیئت مدیره انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران برگزار می شود.

زمان: سه شنبه 26 اسفندماه ۱۳۹۹ ساعت ۱0

جلسات از طریق سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز امام برگزار خواهد شد.

جهت ورود به جلسه در ساعت مشخص شده بر روی لینک زیر کلیک و
در صفحه بعدی از قسمت guest نام خود را با دقت و به شکل زیر بنویسید و enter room را بزنید :

نام و نام خانوادگی – کد ملی
مثال : علی محمدی – 1234567890

مسئولیت اطلاعات نادرست و عدم صدور گواهی به عهده شما می باشد.

لینک ورود به جلسه