جلسه سوم : پیشرانها و روندهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران

جلسه سوم : پیشرانها و روندهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران

جلسه سوم از سلسله نشست های تخصصی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران با سخنرانی دکتر محمد رحیم عیوضی استاد تمام دانشگاه امام صادق(ع) و عضو هیئت مدیره انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران برگزار می شود.

زمان: چهار شنبه 27 اسفندماه ۱۳۹۹ ساعت 18

جلسات از طریق سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز امام برگزار خواهد شد.

جهت ورود به جلسه در ساعت مشخص شده بر روی لینک زیر کلیک و
در صفحه بعدی از قسمت guest نام خود را با دقت و به شکل زیر بنویسید و enter room را بزنید :

نام و نام خانوادگی – کد ملی
مثال : علی محمدی – 1234567890

مسئولیت اطلاعات نادرست و عدم صدور گواهی به عهده شما می باشد.

لینک ورود به جلسه