رهبر معظم انقلاب اسلامی بیش از سه دهه در عرصه انتخابات پیشرانی ثابت، فعال و پیش‌بینی‌پذیر بوده اند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی بیش از سه دهه در عرصه انتخابات پیشرانی ثابت، فعال و پیش‌بینی‌پذیر بوده اند.

دکتر عیوضی در سومین نشست انتخابات در جمهوری اسلامی ایران

رهبر معظم انقلاب اسلامی بیش از سه دهه در عرصه انتخابات پیشرانی ثابت، فعال و پیش‌بینی‌پذیر بوده اند.

سومین نشست از سلسله نشست‌های انتخابات در جمهوری اسلامی ایران با موضوع پیشران ها و روندهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران با سخنرانی آقای دکتر محمد رحیم عیوضی استاد تمام دانشگاه شاهد و عضو هیات مدیره انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران به همت مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی در روز چهارشنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۸ به مدت بیش از دو ساعت با حضور بیش از ۶۰ نفر از اساتید درس اندیشه ها و وصایای امام خمینی(ره) برگزار گردید.

دکتر عیوضی ابتدا از سه زاویه ی توسعه سیاسی، کلید واژگان موقعیت ساز و اَشکال انتخابات به موضوع پیشران ها و روندهای انتخابات اشاره کردند که در ادامه، گزارش این نشست را می‌خوانید.
توسعه سیاسی بر چهار شاخص مهم استوار است: مشارکت مردمی، مشروعیت حکومت، نهادهای مشارکتی، دموکراسی و آزادی. نکته مهم این است که در بحث پیشران شناسی و روند شناسی باید در فضای این شاخص‌ها قدم گذاشت. انتخابات مرکز ثقل پیوند این شاخص ها ست و اندازه شاخص‌ها را معین می‌کند. به عبارتی انتخابات روح و وزن یک ملت است. سه کلید واژه مهم که رمز قدرت است و بسیار موقعیت ساز است عبارتند از ثبات، امنیت و کارآمدی. انتخابات خوب مسلماً به ثبات، امنیت، کارآمدی و عدالت خواهد انجامید. زاویه سوم انواع و اَشکال انتخابات است. انتخابات را میتوان به شکل های خطی، پاندولی و ذوزنقه‌ای یا انعطاف پذیر تقسیم کرد. البته اصطلاح ذوزنقه‌ای تعبیر خود دکتر عیوضی است. انتخابات خطی غیر مردم سالار و فرمایشی است مانند انتخابات دوران پهلوی. انتخابات پاندولی بازی بین دو قطب سیاسی است که در آمریکا نوع پاندولی انتخابات دیده می‌شود. اما در انتخابات ذوزنقه‌ای بازیگران، وضعیت ها و شرایط مختلفی ایفای نقش می‌کنند و حضور دارند. فشارهای بین المللی، وضعیت اقتصادی از جمله شرایط است. انتخابات گاهی هم فرصت بوده و گاهی هم تهدید، به لحاظ موقعیت سازی برای دشمنان انقلاب اسلامی. قبل از ورود به بحث ابتدا لازم است انگاره ای را در ذهن از پیشرانها و روندها داشته باشیم. پیشرانها و روندها واژه های کلیدی در آینده نگری، آینده پژوهی و شناخت آینده است. پیشران و روند در پیوند هم آینده های ممکن را می سازند. به طور کلی به سه دسته پیشران می‌توان اشاره کرد: ۱- بازیگرانی که قدرت ایجاد تغییرات جدی را دارند. ۲- نهاد ها و سازمان هایی که می توانند تغییرات جدی به وجود آورند. ۳- شرایط و مقتضیات جامعه که گاهی می تواند نهادها و بازیگران را تسلیم خود کند. در جامعه ایران سه دسته پیشران مطرح است. پیشران‌های ثابتِ فعالِ پیش‌بینی‌پذیر که در چهار دهه انقلاب اسلامی از ثبات لازم برخوردار بوده و می‌توان به شعارها و مبانی انقلاب اسلامی اشاره کرد. ولایت فقیه و رهبری از این دسته پیشران ها هستند. دوم، پیشرانهای متغیرِ فعالِ پیش بینی پذیر مانند بازیگران فعلی در عرصه انتخابات. سوم، پیشرانهای متغیرِ فعالِ پیش بینی ناپذیر مانند تحریم ها. پیشرانهای سوم در آینده پژوهی بسیار مهمند و کار ویژه‌های مرئی و نامرئی زیادی دارند و از قدرت روند سازی بسیار بالایی برخوردارند. روندها از دل رویدادها به وجود می آیند و بر دوش روندها وارد آینده می‌شویم. روندها از توالی معنادار رویدادها به وجود می‌آیند و رویداد به دنبال هدفی محقق می شود. تصمیمات درست وقتی می تواند نتیجه مطلوب داشته باشد که در دل این پیشران ها و روند ها اخذ شوند. اگر قرار است در ایران روند سازی کنیم نیاز به فکر انقلابی، فداکاری و شهامت دینی داریم.
همچنین عوامل تاثیر گذار در رفتار های انتخاباتی مردم عبارتند از: نحوه اقناع گری مردم (گفتمان اقناعی)، تاثیر نخبگان و گروه های مرجع، نگاه قومیت‌های جغرافیای به موضوع انتخابات، نحوه رسانه‌ای شدن اخبار انتخابات، تشدید فشارهای اقتصادی، تاثیر شبکه های اجتماعی و پیام رسان های خارجی، زیر سوال بردن و تشکیک در سلامت انتخابات.
این جلسه با پرسش و پاسخ اساتید به پایان رسید.