شکست تلخ آمریکا در صحرای طبس

شکست تلخ آمریکا در صحرای طبس

گزیده‌ای از بیانات مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران در رابطه با حملۀ تروریستی آمریکا با عنوان پنجه عقاب