گواهی نشست برجام و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

گواهی نشست برجام و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

برای دریافت گواهی این دوره بر روی لینک زیر کلیک نمایید

http://emam.iau.ir/1015