گواهی نشست بررسی گفتمان های انتخابات ریاست جمهوری 1400

گواهی نشست بررسی گفتمان های انتخابات ریاست جمهوری 1400

برای دریافت گواهی این دوره بر روی لینک زیر کلیک نمایید

http://emam.iau.ir/1016