چهارمین دوره آموزشی تشکیلاتی شهید شهریاری

چهارمین دوره آموزشی تشکیلاتی شهید شهریاری

✅ چهارمین دوره آموزشی تشکیلاتی شهید شهریاری به صورت مجازی برگزار می شود

✅ همچنین گواهی ضمن خدمت 16 ساعته از طرف اداره کل توانمندسازی سازمان مرکزی صادر می شود.

📌اساتید عزیز در صورت تمایل می توانند از طریق لینک زیر در این دوره ثبت نام کنند.

https://farhangi.iau.ir/tashakol/fa/form/9/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-

📌 مهلت ثبت نام تا پایان همین هفته تمدید شده