دومین کرسی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور

دومین کرسی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور

مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی برگزار می کند :

دومین کرسی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور

کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه های علمی

با موضوع :

چالش های مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و طراحی راهکارهای برون رفت

ارائه دهنده :
دکتر سید محمد مهدی غمامی
استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
ناقدان :
دکتر خیراله پروین – استاد دانشگاه تهران
دکتر محمد اسحاقی – استادیار دانشگاه تهران
دبیر جلسه :
دکتر اکبر اشرفی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

لینک ورود به جلسه : https://sessions.iauec.ac.ir/korsi4