جلسه هم اندیشی جهاد تبیین

جلسه هم اندیشی جهاد تبیین

گپ و گفت صمیمانه با اساتید درس وصایا و اندیشه های امام راحل (ره ) و اعضای تشکل استادی با محوریت نظرات نو یا پاسخ به شبهات حوزه انقلاب اسلامی

هرشنبه ساعت ۱۸ لغایت ۲۰

برگزاری از طریق سامانه دانان دانشگاه آزاد اسلامی

شناسه کلاس 291ec15
گذرواژه jahad
تاریخ برگزاری 1400/07/17
ساعت برگزاری 18:00:00
https://daanaan.daan.ir