سومین کرسی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور

سومین کرسی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور

مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی برگزار می کند :

کرسی ترویجی معنا مبنا و راهبرد بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور

ارائه دهنده
دکتر فرزاد جهان بین، عضو هیات علمی دانشگاه شاهد و عضو هیئت مدیره انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران

ناقدان
حجت الاسلام و المسلمین دکتر پیروزمند، عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
دکتر سید مجید امامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق

دبیر علمی جلسه
دکتر اکبر اشرفی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

زمان: چهارشنبه مورخ ۲۱ مهر ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲

لینک ورود به جلسه : https://sessions.iauec.ac.ir/korsi4