تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و جریان های سیاسی جمهوری اسلامی ایران

تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و جریان های سیاسی جمهوری اسلامی ایران

مرکزفرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان البرز و گروه اساتید معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار می کند :

نشست تخصصی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و جریان های سیاسی جمهوری اسلامی ایران

سخنران :
دکتر احمدرضا شاه علی عضو هیات علمی دانشگاه علم وصنعت


زمان :

یکشنبه 1400/08/16 ساعت 16 الی 17:30