تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و جریان های سیاسی جمهوری اسلامی ایران

تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و جریان های سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دکتر شاه علی، عضوهیات علمی دانشگاه علم وصنعت در بررسی پیامدهای تسخیر لانه جاسوسی مطرح کرد :
تسخیر لانه جاسوسی باعث شد گروه ها ونیروهای فعال در ایران در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب مواضع شفاف اتخاذ کنند

به مناسبت هفته استکبار ستیزی و فرارسیدن ایام یوم ا… 13 آبان ماه ، نشست مجازی بررسی پیامدهای تسخیر لانه جاسوسی با عنوان «تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و جریان های سیاسی جمهوری اسلامی ایران» با مشارکت مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره)، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان البرز و گروه اساتید معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی کرج برگزار گردید. دکتر شاه علی استاد دانشگاه علم وصنعت در این نشست افزود:
اشغال لانه جاسوسی و تصرف سفارت سابق آمریکا در تهران از چنان پیامدهای دامنه دار وعمیقی برای نظام جمهوری اسلامی وجریان های سیاسی فعال در کشور برخوردار بودکه امام خمینی (ره) از تعبیر انقلاب دوم برای توصیف آن استفاده کردند وتمامی احزاب وفعالان سیاسی کشور با هر فکر وعقیده ای نیز مجبور به موضع گیری در برابر آن شدند. وی افزود: بررسی این مواضع نشان می دهد که واقعه تسخیر لانه جاسوسی در داخل کشور از سه پیامد بسیار مهم برخوردار بود که این امر سرنوشت جریان ها وگروه های مختلف سیاسی را دستخوش تغییرات اساسی نمود. اول آنکه این رویداد باعث شد گروه هاو نیروهای فعال در ایران در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب مواضع شفافی اتخاذ کنند که این موضع گیری ها باعث شد ماهیت واقعی ونگرش کلی آن ها به مسائل کلان جامعه ونظام مشخص شود وهمین مساله موجب پالایش نظام از برخی اشخاص وگروه ها با مواضع غیرانقلابی وضدانقلابی شد که در پست ها ووزارتخانه های حساس مستقر شده بودند.دکتر شاه علی همچنین افزود :تسخیر لانه جاسوسی ابتدا موجب سقوط دولت موقت وکنار رفتن کامل اعضای آن از پست های کلیدی شد که با توجه به عدم همدلی وهمراهی این افراد با اهداف والای انقلاب اسلامی که به دلسرد شدن مردم وحامیان واقعی امام خمینی (ره) و تلاش برای بازگرداندن امور جاری کشور به شرایط عادی وغیرانقلابی منجر شده بود، تسخیر سفارت موجب شد خونی تازه در رگ های کشور تزریق شود ؛جوانان مومن وانقلابی بتوانند هدایت کشور را در سال های بعد بعهده بگیرند وافراد وگروه های مدعی انقلابی گری ومبارزه با امپریالیسم را کنار زده واسلام انقلابی وراستین را به جامعه معرفی کنند. بنابراین پیامد دوم تسخیرلانه جاسوسی آن بود که شفاف شدن مواضع گروه های سیاسی موجب تثبیت شدن وحاکمیت جناح خط امام گردید ونیروهای جوان وانقلابی وواقعا معتقد به نظام ووفادار به امام (ره) توانستند کنترل امور را در دست بگیرند.این استاد گروه معارف اسلامی افزود: باید توجه داشت که در کنار این فرایند، افشای اسناد سفارت آمریکا که نشانگر انحراف گروهک هایی همچون منافقین، جبهه ملی، پیکار، چریک های فدایی و… بود و مردم علاقمند به امام(ره) وانقلاب را با ماهیت واقعی این افراد و گروه ها بیشتر آشنا کرد ونتیجه این امر طرد سریع، حذف وفراری شدن آنان بود وی افزود: همین اسناد حاوی اطلاعات دست اولی در مورد طرز تفکر دولت آمریکا در مورد امام (ره) ویاران نزدیک ایشان ، مردم را بیش از گذشته به درستی راهی که طی می کردندآشنا کرد ولذا افشای آن ها مردم را بیش از گذشته مطمئن نمود و آحاد جامعه اداره کشور را با رضایت خاطر به پیروان راستین خط امام (ره) سپردند.
دکتر شاه علی سومین پیامد واقعه تسخیر لانه جاسوسی که اهمیت آن به عنوان رویدادی برای هدایت نظام اسلامی در مسیر صحیح را مشخص می کند، افزایش همگرایی ووحدت ملی دانست. از نظر وی به بیان دیگر فتح لانه جاسوسی باعث افزایش همگرایی ووحدت ملی شد، فتح لانه جاسوسی باعث افزایش اعتماد به نفس و خود باوری جریان های سیاسی ونیروهای انقلابی پیرو خط امام (ره) وسرخوردگی، تضعیف و در نهایت حذف نیروهای لیبرال ودارای تفکرات التقاطی اعم از چپ وراست شد ودر تداوم خط اصیل انقلاب از سال 1358 تاکنون منجر شد. در واقع اشغال سفارت سابق آمریکا زمینه اتحاد وانسجام همه نیروهای متعهد و حزب الهی را برای مقابله با تهدیدی بزرگ تر ومبارزه ای وسیع تر با همه توان فراهم ساخت وآمریکا را دوباره به عنوان دشمن شماره یک کشور در اذهان مردم انقلابی زنده کرد. بنابراین تسخیر لانه جاسوسی عملی بود که موجب ریل گذاری صحیح و دقیق مسیر حرکت انقلاب اسلامی شد ونظام را از انحراف واستحاله تدریجی نجات داد.