نشست تخصصی روش شناسی مطالعه و فهم اندیشه سیاسی امـام خمینــی(ره)

نشست تخصصی روش شناسی مطالعه و فهم اندیشه سیاسی امـام خمینــی(ره)

معاونت فرهنگی و دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی

برگزار می کند :

نشست تخصصی روش شناسی مطالعه و فهم اندیشه سیاسی امـام خمینــی(ره)

سخنران :

دکتر محمد رحیم عیوضی استاد دانشگاه شاهد