کرسی ترویجی مدنیت، تمدن نوین اسلامی و ضرورت علم بنیاد بودن

کرسی ترویجی مدنیت، تمدن نوین اسلامی و ضرورت علم بنیاد بودن

مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی برگزار می کند؛

کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه های علمی
مدنیت، تمدن نوین اسلامی و ضرورت علم بنیاد بودن

ارائه دهنده
دکتر فرامرز میرزازاده احمد بیگلو استادیار گروه علوم سیاسی واحد ایلام

ناقدان
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حبیب الله بابایی – عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

دکتر محمدحسین باقری خوزانی – استادیار گروه دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر علمی جلسه
دکتر بهزاد دانشفر استادیار دانشگاه آزاد اسلامی