اردو ها

جوانان هر جامعه اميد آينده آن جامعه هستند و حضرت امام خميني(ره) با علاقه فراواني كه به جوانان داشت، با توجه به اين موضوع و اهميت آن، جوانان را اميد خود خواند. در دنیایی که هر نوع افکار انحرافی و عرفان‌های کاذب ترویج می‌شود، باید از عقاید و اندیشه امام راحل درباره اسلام واقعی و ناب محمدی(ص) استفاده کنیم. آشنایی نسل جوان با اندیشه و آثار امام خمینی(ره) برای مصون ماندن انقلاب از گزند دشمنان نیز ضروری است.

 بدون ترديد در بين نسل پوياى انقلاب اسلامى، چهره‏ هايى وجود دارند كه اگر فرصت شكوفايى استعدادهاى خود را به دست آورند در ساختن فرداى ايران عزيز قدم‌هاى بلند و مؤثرى برخواهند داشت. با اين اوصاف انجام فعالیت های فوق برنامه در دانشگاه ها و برای دانشجویان كه آینده سازان این مرز و بوم هستند، محرک بسیار خوب و اثربخشی برای ایجاد انگیزه و رغبت نسبت به فراگیری علم و دانش است. زيرا میزان یادگیری از سطح دانش و مجموعه‌ای از حفظیّات فراتر رفته و علاوه بر ایجاد علاقه و تغییر نگرش در دانشجويان اين حوزه متناسب با نوع فعالیت مکمل، مهارت تجزیه و تحلیل، نقد و بررسی و کاربرد را در انديشه دانشجويان نهاديه مي كند.

واحدهای دانشگاهی باید با هماهنگی مرکز بر اساس بند 3 قسمت الف بخشنامه شماره 440/11 مورخ 9/3/94 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برای برگزاری اردوهای زیارتی از خمین تا جماران اقدام نمایند.