انجمن های علمی

انجمن های علمی صرفاً در زمينه هاي علمی، آموزشي مشاورة علمي و اجرايي در حوزه اندیشه های امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی در گرايش هاي مربوطه و حمايت علمي و پژوهشي از اعضاء فعاليت خواهند داشت.

باعنایت به ماده 7 فصل اول قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص زنده نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمیني(ره) و مقام معظم رهبري(مدظله‌العالي) و همچنين در راستاي اهداف و وظايف مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، به منظور تقويت روحيه و بنيه علمي و عملی دانشجويان و ایجاد بستری مناسب برای فعاليت‌هاي علمي گروهي و بهره‌گیری از توانمندی ها و خلاقیت های آنان در حوزه اندیشه های امام خمینی(ره)، انجمن‌هاي علمي دانشجويي در حوزه‌هاي مختلفِ اندیشه های امام(ره) با حمايت این مرکز و دانشگاه آزاد اسلامی طبق بخشناه ها و قوانین دانشگاه به فعاليت خواهند پرداخت.

اهداف

  • ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي شكوفايي استعدادها و بهره‌گيري از توانمندي های دانشجویان و افزايش مشاركت ایشان در عرصه ترویج و تحقق اندیشه های ناب امام خميني(ره) و رهبري
  • تقويت و تحكيم پيوند دانشجویان با اندیشه ها و سیره امام خميني(ره)
  • تعميق دانش و بينش علمي و عملی دانشجويان در این حوزه
  • فرهنگ سازی در جوامع کوچک دانشگاهی(انجمن ها) و انتقال فرهنگی سیره امام خميني(ره) به جامعه
  • شناسایی مسايل جدید در جامعه و بهره گیری از اندیشه های امام خميني(ره) و رهبري در مورد آنها
  • تقویت روحیه همکاری و بسیج علمی
  • ارتباط و بهره‌مندي از دستاوردهاي انجمن‌های داخل و خارج از كشور
  • تلاش در جهت اعتلاي دانشگاه آزاد اسلامي در ايران و جهان به عنوان دانشگاهی اسلامی و علمی منطبق بر انتظارات امام عظیم الشان و رهبر معظم انقلاب(دام عزه)