اهداف و برنامه ها

اهداف:

1- آشنايي با زندگي ، آثار و انديشه و آرمان‌هاي امام خميني

2- تبيين ماهيّت، اهداف، آرمان‌ها و دست‌آوردهاي انقلاب اسلامي

3- تقويت سطح دانش، بينش و پيوند عاطفي دانشجويان با امام خميني و انقلاب اسلامي

4- توسعه فعاليّت‌هاي پژوهشي و آموزشي در موضوعات مربوط به انديشه امام خميني و انقلاب اسلامي

5- افزايش اثر بخشي واحد درسي وصيّت‌نامه امام خميني

برنامه های آتی مرکز:

1- مشارکت در برگزاری همایش هـای داخلی و بین المللی مرتبط با اهداف پژوهشکده

2- راه اندازي سامانه و سايت تخصصي در مـــوضوع انديشه امـام خميني(ره) و انقلاب اسلامي و هدایت موضوعات پژوهشی اساتید و دانشجویان

3- برگزاری دومین گردهمایی مدرسان درس وصيت نامــــه

4- برگزاري همايش های پژوهش محور در حـوزه اندیشه های حضرت امام خميني(ره)

5- راه اندازی پژوهشکده بنیانگذار انقلاب اسلامی

6- برگزاری دومین مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه اندیشه های امام خمینی(ره)

7- چاپ و توزیع کتاب درسی رهیافت تحلیلی وصیت نامه

8- برپایی اولین دوره اردوی سراسری علمی وآمـوزشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی راهیان حرم حضرت امام(ره)

9- راه اندازی سامانه پرسمان و نمایه مقالات و کتب علمی در حوزه آرا و اندیشه های حضرت امام خمینی(ره)

10- برگزاری اولین نمایشگاه آثار فرهنگی، هنری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه تبیین اندیشه های معمار کبیر انقلاب اسلامی

11- برنامه ریزی برای برگزاری اولین جشنواره تئاتر دانشجویی با نام امام خمینی(ره) در آئینه هنر

12- برگزاری دوره  های تخصصی آموزش استادان در حوزه اندیشه های امام خمینی(ره) در 6 استان