فرهنگی اجتماعی

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در حوزه اندیشه های امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی با هدف تبيين ماهيت، اهداف و دست‌آوردهاي برنامه‌هاي فرهنگي، شناسايي، هدايت و حمايت از برنامه‌هاي برتر فرهنگي، فراهم‌سازي بستر مشاركت داوطلبانه و فعال دانشجويان و دانشگاهيان در مراسم بزرگداشت امام خميني(ره) و انقلاب اسلامي و برگزاري مسابقات و جشنواره‌هاي فرهنگي هنري جذاب به منظور تجمیع و هدفمند نمودن کلیه فعالیت های فرهنگی اجتماعی واحدهای دانشگاهی در حوزه اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی برنامه ریزی می شوند. امر سیاست گذاری، برنامه ریزی راهبردی،  نظارت بر اجرا، ارزیابی و همچنین بهره گیری از نتایج آن در واحدهای دانشگاهی، همراه با عدم تصدی گری مرکز در اجرا همواره مدنظر شورای سیاست گذاری مرکز بوده است و بدین لحاظ مرکز سعی دارد تا در خصوص فعالیت های حوزه امام(ره) و انقلاب اسلامی، نسبت به سنجش و تأمین نیازهای علمی واحدها، تمرکز بر دستاوردها و تشکیل بانک اطلاعاتی اقدامات اجرایی و دستاوردها اقدام ورزد.

نمونه های برنامه و فعالیت:

1- برگزاری اردوهای علمی و فرهنگی

2- تشکیل کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی

3- انتشار نشریات دانشگاهی

4- برنامه های تشکل های دانشجویی

5- مناسبتی

6- تشکیل اندیشکده های فرهنگی(اتاق فکر)

7- همایش های علمی

8- نشست های تخصصی

9- جشنواره و مسابقات

10- شناسایی نخبگان علمی، هنری و اجتماعی

11- سایر برنامه ها بر اساس بخشنامه های معاونت دانشجویی و فرهنگی